Državni sekretar dr. Podgoršek predal priznanje Evropske komisije »Rural Inspirational Awards« Biodinamični kmetiji Černelič

Državni sekretar dr. Jože Podgoršek se je včeraj popoldne udeležil predaje priznanja Biodinamični kmetiji Černelič, ki je na letošnjem evropskem natečaju »Rural Inspiration Awards 2020« prejela največ glasov javnosti ter zasedla prvo mesto v kategoriji »Popular vote«. Dogodek je organiziralo Društvo Ajda Posavje.

Državni sekretar dr. Podgoršek predaja nagrado Zvonetu Černeliču iz Biodinamične kmetije Černelič | Avtor Primož Černelič

Na letošnji Dan državnosti, 25. 6., je zaradi epidemije covid-19 potekala spletna svečana razglasitev rezultatov natečaja Evropske komisije in Evropske mreže za razvoj podeželja »Rural Inspiration Awards 2020«. Namen natečaja »Rural Inspiration Awards« je dvigniti prepoznavnost politike razvoja podeželja in prispevka Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) k biogospodarstvu in boju proti podnebnim spremembam ter spodbuditi izmenjavo znanja in povezovanje.

Mreža za podeželje, ki deluje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je v sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pripravila izbor kandidatov za prijavo. Merilo, poleg zanimivega in natečaju primernega projekta, je bila uspešno zaključena naložba oziroma dejavnost ter izplačana sredstva iz naslova Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (PRP). 

Evropska komisija je prejela 71 predlogov. V sodelovanju z Evropsko mrežo za razvoj podeželja je Evropska komisija objavila ožji seznam 15. projektov, sofinanciranih iz programov razvoja podeželja 2014–2020 držav članic, za katere je lahko preko spleta glasovala javnost iz vseh držav članic EU.  Iz Slovenije sta bila v ožjem izboru Hiša vin Kokol s predelavo grozdnih pešk in Biodinamična kmetija Černelič z ohranitvenim načinom obdelave tal brez oranja.

Državni sekretar dr. Jože Podgoršek je ob podelitvi nagrade izpostavil: »Ekološko kmetovanje predstavlja poleg pridelovanja kakovostnejše hrane in skrbi za okolje tudi  prispevek k zmanjševanju vplivov na podnebne spremembe. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prepoznavamo priložnosti za ekološko kmetovanje v Sloveniji in spodbujamo vključevanje v ekološko kmetovanje saj imamo na tem področju visoke cilje.«

Ekološka in biodinamična kmetija Černelič je prejela največ glasov v posebni kategoriji »Popular vote«. Organizatorji so prejeli skoraj 7.000 glasov v relativno kratkem času, saj je bilo glasovanje odprto zgolj dober teden. V vasi Dečno selo pri Brežicah na biodinamični kmetiji Černelič na ekološki način kmetujejo že od leta 2003, v letu 2014 pa so pridobili DEMETER certifikat, kar pomeni, da svoje pridelke sočasno pridelujejo po načelih biodinamike. Njihov osnovni cilj je pridelava kvalitetnih in hranljivih pridelkov z ugodnim vplivom na okolje in naravo. Poslužujejo se kolobarjenja, gnojenja z biodinamičnim kompostom domačega goveda in setvijo mešanih posevkov za povečevanje deleža organske snovi v tleh, s čimer prispevajo k večjemu ponoru ogljikovega dioksida in s tem tudi k zmanjševanju vpliva na podnebne spremembe. Prispevajo tudi k čistejšemu zraku in bolj zdravemu okolju. Svoje znanje in pridobljene izkušnje z veseljem delijo z drugimi ter so inspiracija že mnogim.

Prejemnik nagrade  - Zvone Černelič - pa je ob tej priložnosti povedal: "Vsekakor si te nagrade ne lastim sam, to je priznanje celi Sloveniji. Zahvaliti se moram Meti Vrhunc, ki je pripeljala biodinamiko v Slovenijo, brez nje ne bi bilo 16 društev biodinamikov, med njimi Društva Ajda, v katerem nas deluje šest kmetov s certifikatom in trije v preusmeritvi."

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpiramo cilj povečanja ekološkega kmetijstva. Prepoznavamo, da ekološko kmetijstvo kot panoga že ima oziroma vsaj nakazuje rešitve za padec biodiverzitete, podnebne spremembe in trden prehranski sistem. Prav tako je tudi izguba hranil ter uporaba gnojil bistveno manjša, prispeva pa tudi k zmanjšanju uporabe kemičnih pesticiidov.

Primer dobre prakse z novejšimi pristopi je zagotovo tudi biodinamična kmetija Černelič, ki prikazuje konkretne rezultate v biogospodarstvu, prilagajanju na podnebne spremembe in zmanjševanju vplivov na podnebne spremembe, ki so tudi v samem jedru nove evropske strategije Zeleni dogovor.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo bili uvrstitve obeh kmetij v finalni izbor zelo veseli, še zlasti pa nas veseli prejem največjega števila glasov javnosti za ekološko in biodinamično kmetijo Černelič. Želimo si, da bo ta razglasitev dodatna motivacija in zagon, da v Sloveniji povečamo število kmetij, vključene v ekološko kmetovanje in pridelavo zelenjave.

 

Več o natečaju »Rural Inspiration Awards« in predstavitev zmagovalcev

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-09-29-drzavni-sekretar-dr-podgorsek-predal-priznanje-evropske-komisije-rural-inspirational-awards-biodinamicni-kmetiji-cernelic/

Related posts