Biodinamična kmetija Černelič prejela mednarodno nagrado za upravljanje z zemljišči in tlemi

Evropska organizacija lastnikov zemljišč (ELO) je med devetnajstimi kandidati iz devetih držav biodinamični kmetiji Černelič podelila nagrado za njen izjemen prispevek k razvoju načina kmetovanja, ki varuje tla in okolje. To prestižno nagrado je tako prvič v petnajstih letih, odkar jo podeljujejo, dobil projekt iz 🇸🇮Slovenije.

Nagrado je podelil Virginijus Sinkevičius, evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo, ki je v svojem govoru med drugim poudaril pomen varovanja tal tako z vidika zagotavljanja hrane, biotske pestrosti kot tudi skupnega ukrepanja za zmanjševanje vpliva na podnebne spremembe. Tla zavzemajo osrednje mesto v evropskih strategijah (v Evropskem zelenem dogovoru, Strategiji za biotsko raznovrstnost ter Strategiji od vil do vilic). Usmeritve omenjenih strategij se močno odražajo tudi v zakonodajnih predlogih, ki jih je Evropska komisija pripravila v zvezi z izvedbo Skupne kmetijske politike. Ob razglasitvi zmagovalca natečaja je povedal, da prejme nagrado biodinamična kmetija Černelič - za izboljšanje biotske pestrosti in vsebnosti organske snovi v tleh, ki vplivata na boljšo rodovitnost tal in večjo odpornost kmetije na podnebne spremembe.

Predsednik strokovne komisije prof. ddr. Martin Gerzabek, evropski strokovnjak in raziskovalec na področju tal z univerze na Dunaju je poudaril, da so člane žirije prepričali: ekološko kmetovanje, tehnološke inovacije na kmetiji na področju namakanja in pridelave v rastlinjakih ter izboljšanje rodovitnosti tal in biotske pestrosti. Še posebej jih je navdušil opis regeneracije zaradi gradbenih posegov zelo močno prizadetih tal v Krški vasi, pri kateri mu je z nasveti pomagala Vesna Čuček, z oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje.

Na kmetiji Zvoneta Černeliča iz Dečnega sela pri Brežicah na ekološki način kmetujejo že od leta 2003. V letu 2014 so pridobili DEMETER certifikat, kar pomeni, da svoje pridelke pridelujejo po načelih biodinamičnega kmetovanja. Za osnovno obdelavo tal uporabljajo podrahljavanje, zato v rastlinjakih ne orjejo že 25 let, na ostalih njivskih površinah pa že več kot 10 let. Gnojijo z biodinamičnim kompostom iz hlevskega gnoja, uporabljajo biodinamične preparate ter sejejo pestre mešanice za zeleno gnojenje, ki prispevajo k povečanju organske snovi v tleh in s tem k večji vezavi C v tla. Njihovo kmetovanje povečuje biotsko pestrost tal in kmetije v celoti ter prispeva k izboljšanju okolja, vode in zraka.

Svoje znanje in pridobljene izkušnje delijo s potrošniki, kmeti in strokovnjaki na ogledih dobrih praks na njihovi kmetiji, na različnih seminarjih, predavanjih, dogodkih za potrošnike…   

Zvone Černelič je ob prejemu nagrade izjavil: »Ta nagrada je velika inspiracija za naše delo v prihodnosti. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bomo upravičili to prestižno priznanje našemu kmetovanju. Tudi v prihodnje bomo potrošnike in kmete ozaveščali o pomembnosti ekološkega in biodinamičnega kmetovanja za zdravje tal, ljudi, izboljšanje biotske pestrosti ter omilitev posledic klimatskih sprememb. Upam, da bodo države članice EU v večji meri podprle razvoj ekološkega kmetovanja, tako da bomo v Evropi v prihodnosti kmetovali samo še ekološko.«

Nagrada za upravljanje z zemljišči in tlemi (Land and Soil Management Award) se podeljuje najboljšim praksam rabe zemljišč in ravnanja s tlemi, ki povečujejo vsebnost organske snovi in biotsko pestrost tal ter preprečujejo degradacijo, erozijo, onesnaženje, zbitost tal, zasoljevanje, poplave in plazove. Namen natečaja je dati priznanje izjemnim dosežkom, ki spodbujajo nove pristope k varovanju tal pri kmetovanju, kot tudi izboljšati ozaveščenost o pomembnih funkcijah tal. Z nagrajenimi projekti želijo povečati prepoznavnost tovrstnih načinov kmetovanja tako na lokalni, nacionalni kot tudi na evropski ravni in spodbuditi kmete, da svoje kmetovanje razvijajo v smeri trajnosti.

Video:↗️ Predstavitev Biodinamične kmetije Černelič

Govor:↗️ Virginijusa Sinkevičiusa, evropskega komisarja za okolje, oceane in ribištvo

Spletna stran organizatorja:↗️ Evropske organizacije lastnikov zemljišč (ELO)

 


Izboljšanje biotske pestrosti in vsebnosti organske snovi v tleh za boljšo rodovitnost in večjo odpornost kmetije na podnebne spremembe

📄Regeneracija tal Krska vas Cernelic.pdf

Related posts