POSNEMATI KAR JE DOBRO, JE MODRO!

Metoda, ki ohranja trajno plodnost tal, zagotavlja ekološko ravnotežje in omogoča pridelovanje obilja hrane, ki celo zdravi - to je to, kar širimo.

Biodinamika ni vedno uživala podpore države in se pogosto celo srečevala s skepso kmetov. Po 30 letih prisotnosti
v Sloveniji, kaže plodove, ki jih ni moč spregledati.

Imamo že 16 regionalnih biodinamičnih društev širom Slovenije.