Biodinamična Kmetija Černelič v ožjem izboru Evropske komisije »Rural Inspirational Awards« na temo biogospodarstva in podnebnih sprememb

Dve slovenski kmetiji sta prišli v ožji izbor Evropske komisije, na natečaju »Rural Inspirational Awards«, na temo biogospodarstva in podnebnih sprememb

Evropska komisija je objavila ožji seznam projektov, sofinanciranih iz programov razvoja podeželja 2014 – 2020 držav članic, za katere lahko glasuje tudi vi. 

Ohranitveni način obdelave tal brez oranja, je Biodinamično kmetijo Černelič pripeljal v ožji izbor. Da ji omogočite zasluženo nagrado, lahko na spodnji povezavi oddate svoj glas:

https://www.surveymonkey.com/r/NLN6YKH 

Spodaj lahko najdete opis Biodinamične kmetije Černelič, ki je bil poslan na natečaj. 

Slovensko

https://www.program-podezelja.si/sl/component/k2/item/54-pridelovanje-zdrave-hrane-z-varovanjem-okolja-tal-in-zmanjsevanjem-vpliva-na-podnebne-spremembe-biodinamicna-kmetija-cernelic?fbclid=IwAR0QHgvWyomaq0V1Ms4ueyTbze35P8ODxgfWaUp2sEdC4MXMRinlmXGOUlg

Angleško

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/cernelic-biodynamic-farm-0_en