Biodinamična kmetija Černelič prejela največ glasov javnosti

Biodinamična kmetija Černelič prejela največ glasov javnosti na evropskem natečaju Rural Inspiration Awards 2020

 

Med prijavljenimi projekti iz Slovenije, ki so bili sofinancirani iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, sta se med 15 finalistov izmed 77 prijavljenih uvrstili Ekološka in biodinamična kmetija Černelič iz občine Brežice v kategoriji zmanjševanje vpliva na podnebne spremembe in Hiša Vin Kokol iz občine Duplek v kategoriji biogospodarstvo.

Na Dan državnosti, 25. 6. 2020, je zaradi nevarnosti širjenja okužbe s COVID-19 potekala spletna svečana razglasitev rezultatov natečaja Evropske komisije in Evropske mreže za razvoj podeželja »Rural Inspiration Awards 2020«. Zmagovalce je razglasil evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja, g. Janusz Wojciechowski, ki je ob tej priložnosti izpostavil, da gre za projekte, ki prikazujejo konkretne rezultate v treh razpisanih kategorijah – biogospodarstvo, prilagajanje na podnebne spremembe in zmanjševanje vplivov na podnebne spremembe, ki so tudi v samem jedru nove evropske strategije Zeleni dogovor.

Biodinamična kmetija Černelič je prejela največ glasov v posebni kategoriji »Popular vote«, kjer je o projektih glasovala javnost. Organizatorji so prejeli skoraj 7.000 glasov v relativno kratkem času, saj je bilo glasovanje odprto zgolj dober teden. V vasi Dečno selo pri Brežicah na biodinamični kmetiji Černelič na ekološki način kmetujejo že od leta 2003, v letu 2014 pa so pridobili DEMETER certifikat, kar pomeni, da svoje pridelke sočasno pridelujejo po načelih biodinamike. Njihov osnovni cilj je pridelava kvalitetnih in hranljivih pridelkov z ugodnim vplivom na okolje in naravo. Poslužujejo se kolobarjenja, gnojenja z biodinamičnim kompostom domačega goveda in setvijo mešanih posevkov za povečevanje deleža organske snovi v tleh, s čimer prispevajo k večjemu ponoru CO2 in s tem tudi k zmanjševanju vpliva na podnebne spremembe. Prispevajo tudi k čistejšemu zraku in bolj zdravemu okolju. Svoje znanje in pridobljene izkušnje z veseljem delijo z drugimi.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo bili uvrstitve obeh kmetij v finalni izbor zelo veseli, še zlasti pa nas veseli prejem največjega števila glasov javnosti za ekološko in biodinamično kmetijo Černelič. Želimo si, da bo ta razglasitev dodatna motivacija in zagon, da v Sloveniji povečamo število kmetij, vključene v ekološko kmetovanje in pridelavo zelenjave. Glede na konkurenčne prednosti imamo za ekološko kmetovanje dobre možnosti, tak način pridelave pa javnost zelo jasno tudi podpira in kot je v primeru natečaja Rural Inspiration Awards tudi nagrajuje. Kmetiji Černelič čestitamo!

 

Vir: https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1205-29-6-2020-ekoloska-in-biodinamicna-kmetija-cernelic-prejela-najvec-glasov-javnosti-na-evropskem-natecaju-rural-inspiration-awards-2020